Γνωρίστε τα μέλη της επιστημονικής ομάδας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Η Καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι παγκοσμίως γνωστή καθηγήτρια περιβαλλοντικών οικονομικών και παγκόσμια ηγέτης στη βιώσιμη ανάπτυξη και ευρέως αναγνωρισμένη ως πρωτοπόρος σε καινοτόμα, ανθρωποκεντρικά, διεπιστημονικά συστήματα για τη βιώσιμη αλληλεπίδραση μεταξύ φύσης, κοινωνίας και οικονομίας. Είναι εκλεγμένο μέλος του World Academy of Art & Science και εκλεγμένη Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Ένωσης Οικονομολόγων Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων EAERE – με περισσότερους από 1200 συνεργαζόμενους επιστημονικούς φορείς σε περισσότερες από 75 χώρες μέλη. Είναι επίσης ιδρύτρια και Επιστημονική Διευθύντρια του Ερευνητικού Εργαστηρίου Research Laboratory on Socio-Economic and Environmental Sustainability ReSEES στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συνεργάτης καθηγήτρια στο Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας «Αθηνά»  όπου ίδρυσε και διευθύνει επιστημονικά τη Μονάδα Αειφόρου Ανάπτυξης (Μ.ΑΑ) και το EIT Climate-KIC Hub Greece του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, συμπρόεδρος του Δικτύου Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών – Ευρώπης UN SDSN και Ελλάδος, πρόεδρος του Διεθνούς Κέντρου Ερευνών για το Περιβάλλον και την Οικονομία ICRE8 και πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλευτικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Δασικoύ Ινστιτούτου. Η πολυετή αριστεία σε ερευνητική και ακαδημαϊκή δραστηριότητα, η επιτυχής διοίκηση φορέων, η συνεργασία με ακαδημαϊκούς και άλλους φορείς και η διεθνής αναγνωσιμότητα της, καθιστούν εγγυημένη την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου υπό την επιστημονική της καθοδήγηση.

 

 

Φοίβη Κουντούρη

Η Τατιάνα Πλιάκου, LLM δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ειδικεύεται στο δίκαιο του ανταγωνισμού και στο δίκαιο ενέργειας. Γνωρίζει επαρκώς το ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό/ρυθμιστικό πλαίσιο σε θέματα ανταγωνισμού, ενέργειας και περιβάλλοντος. Έχει ασχοληθεί ειδικότερα με την προστασία και τη διαχείριση των υδάτων και έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση ερευνητικών μελετών σχετικών με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την εξάλειψη της ρύπανσης, την προστασία της βιοποικιλότητας, τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έχει εργαστεί σε διεθνείς δικηγορικές εταιρείες στην Γερμανία όπου ασχολήθηκε με θέματα δικαστικής και εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και θέματα ανταγωνισμού. Διαθέτει πτυχίο Νομικής καθώς και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας» από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Επιπλέον, της έχει απονεμηθεί από το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου κατά την ολοκλήρωση μεταπτυχιακού προγράμματος στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού ο ακαδημαϊκός τίτλος Magistra Legum (LL.M.). Είναι απαραίτητη συνεργάτιδα στο έργο, που θα βοηθήσει σε θέματα νομικής, κοινωνικής και οικονομικής υπόστασης καθώς και στην ενεργοποίηση των εμπλεκομένων φορέων.

 

 

 

Τατιάνα Πλιάκου

 

Μαρία Λεντούδη,

Η Μαρία Λεντούδη είναι υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και ειδικεύεται στην επικοινωνία και στην εικόνα επωνυμιών. Είναι Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Δικτύου Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών Ελλάδος (SDSN Greece), και  Ευρώπης (SDSN Europe), της Μονάδας Αειφόρου Ανάπτυξης και του ελληνικού κόμβου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας για το κλίμα (EIT Climate-KIC Hub Greece) καθώς και του Εργαστηρίου  Έρευνας για την Κοινωνικοοικονομική και Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα (ReSEES). Διαθέτει πτυχίο Κοινωνιολογίας από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Υπηρεσιών με εξειδίκευση στο μάρκετινγκ, από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει εργαστεί στο παρελθόν ως Digital Marketing Coordinator & ως ειδικός επικοινωνίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

 

 

 

Ελένη Τόλη,

H Ελένη Τόλη είναι ερευνητική συνεργάτρια στο ΕΚ Αθηνά. Έχει ασχοληθεί με τον επιστημονικό και τεχνικό συντονισμό πολλών έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ που σχετίζονται με τις ΤΠΕ εν γένει, και πιο συγκεκριμένα με ερευνητικές υποδομές δεδομένων, τα αποθετήρια δεδομένων, και τα ανοικτά δεδομένα, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς αγροδιατροφής, ψηφιακής κοινωνικής καινοτομίας, ανοιχτής επιστήμης και ανοιχτής πρόσβασης. Είναι διευθύντρια του έργου NI4OS-Europe, ένα από τα έργα του Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης. Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Ποιότητας και Διαχείριση Πληροφορίας και Τεχνολογίας από το Πανεπιστήμιο του Μπόχουμ.

 

Ο Δρ. Άγγελος Αλαμάνος είναι διπλωματούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2014) με διδακτορική διατριβή στο ίδιο τμήμα, με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων για τη βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων, μέσω υδρο-οικονομικής μοντελοποίησης και Πολυκριτηριακής Ανάλυσης» ενώ για την πραγματοποίησή της του χορηγήθηκαν 2 χορηγίες από τον ΕΟΧ και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Στην επαγγελματική του εμπειρία περιλαμβάνεται: η απασχόληση στο Νορβηγικό Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας (N.I.BIO), ενεργό ερευνητικό και διδακτικό έργο στο Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας), μεταδιδακτορική έρευνα στο Water Institute του Πανεπιστήμιο του Waterloo, Καναδάς, ερευνητική συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και μετα-διδακτορική θέση Policy Analyst on Water Services στο Water Forum (An Fóram Uisce) της Ιρλανδίας. Τα κύρια επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: α) Ολοκληρωμένη και Βιώσιμη Διαχείριση υδατικών πόρων, β) Πολυκριτηριακή Ανάλυση και Βελτιστοποίηση στη Διαχείριση των υδατικών πόρων, γ) Υδρολογική και Υδραυλική μοντελοποίηση, δ) Επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής και χρήσεων γης σε υδατικά συστήματα, ε) Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, και στ) Κοινωνικοοικονομική ανάλυση υπηρεσιών νερού. Η επιστημονική εξειδίκευσή του και η εμπειρία του στην ευρύτερη περιοχή μελέτης θα φέρει στο έργο τις επιστημονικές και τεχνολογικές λύσεις και προοπτικές.

 

 

Άγγελος Αλαμάνος

Η Λυδία Παπαδάκη είναι υποψήφια διδάκτορας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (υπότροφος της Ακαδημίας Αθηνών), ενώ είναι η Manager του Δικτύου Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών και του ελληνικού κόμβου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας για το κλίμα (EIT Climate-KIC Hub Greece). Έλαβε το μεταπτυχιακό της πάνω στα Οικονομικά και την Πολιτική της Ενέργειας και Περιβάλλοντος από το University College London (UCL), και το πτυχίο της (Διάκριση) πάνω στην Οικονομική θεωρία και πολιτική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). Οι κύριοι τομείς ενδιαφέροντος της είναι τα οικονομικά, τα oικονομικά του περιβάλλοντος, η κλιματική αλλαγή, η συστημική καινοτομία και η βιώσιμη ανάπτυξη.

Λυδία Παπαδάκη