Media

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει ανακοινώσεις, δελτία τύπου και επικοινωνιακό υλικό για τα Μέσα Ενημέρωσης που αφορούν στο πρόγραμμα «Νερό για το Αύριο».

Το «Νερό για το Αύριο» είναι ένα πρόγραμμα της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας που προωθεί στην πράξη τη Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσα από την ανάδειξη λύσεων για την ορθότερη διαχείριση των υδατικών πόρων στην Ελλάδα. Η πρώτη δράση του Προγράμματος εστιάζεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας όπου μια σειρά από παράγοντες προκαλούν έντονο πρόβλημα λειψυδρίας. 

Για την υλοποίηση του Προγράμματος, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία συνεργάζεται με την επιστημονική ομάδα του UNSDSN – Greece, της οποίας ηγείται η Καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Δρ. Φοίβη Κουντούρη.

 Για την αντιμετώπιση του προβλήματος και τη μετάβαση σε ένα νέο αειφόρο μοντέλο διαχείρισης του νερού, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία συνεργάζεται με εκπρόσωπους της πολιτείας και της κοινωνίας των πολιτών, επιστήμονες, ερευνητές και παραγωγούς,  για τον σχεδιασμό λύσεων που απαντούν στο πρόβλημα της έλλειψης νερού τη Θεσσαλία.

Η Δράση υλοποιείται σε τρεις (3) φάσεις

 1. Δευτερογενής έρευνα κι ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης (σε επίπεδο χώρας και υδατικού διαμερίσματος)

έχει ολοκληρωθεί και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος

 1. Χαρτογράφηση κι ανάλυση των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders’ mapping) στην περιοχή παρέμβασης (Περιφέρεια Θεσσαλίας)

Έχει ολοκληρωθεί η αρχική χαρτογράφηση κι ανάλυση των ενδιαφερομένων μερών βάσει της οποίας έχουν προσκληθεί οι συμμετέχοντες σε τακτικές μηνιαίες συναντήσεις συν-σχεδιασμού λύσεων. Τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης επικαιροποιούνται στο πλαίσιο των συναντήσεων – codesigners workshops (δες παρακάτω) κι εφόσον κριθεί σκόπιμο θα προσκληθούν κι άλλοι φορείς (θεσμικοί – παραγωγικοί – επιστημονικοί)  

 1. Συναντήσεις συν-σχεδιασμού λύσεων (co-designers workshops)

Οι συναντήσεις ξεκίνησαν τον Μάρτιο και θα πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση για τους επόμενους 18 μήνες. Μέσα από τις συναντήσεις θα προκύψουν λύσεις οι οποίες θα αποτυπωθούν σε επιχειρησιακά σχέδια μετάβασης.

Για την επιτυχή υλοποίηση του Προγράμματος η επιστημονική ομάδα εφαρμόζει τη μεθοδολογία Systems Innovation Approach – Καινοτομικού Μετασχηματισμού Συστημάτων ώστε να εξασφαλίσει την πλέον ευρεία, αντιπροσωπευτική και ουσιαστική συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στον σχεδιασμό των λύσεων.

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται στο Πρόγραμμα, η χαρτογράφηση και επιλογή των ενδιαφερόμενων μερών που προσκλήθηκαν για να συμμετέχουν έγινε ως εξής:

 1. Αναγνώριση Φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση των υδατικών πόρων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
 2. Κατηγοριοποίηση / Ομαδοποίηση φορέων
 3. Βαθμός εμπλοκής φορέων στο πρόβλημα της λειψυδρίας
 4. Προσδοκίες φορέων από τη συμμετοχή τους στη διαδικασία μετάβασης σε ένα βιώσιμο μέλλον
 5. Ικανότητα συνεισφοράς σε λύσεις ή επιρροής για εξεύρεση λύσεων ή πόρων

Βάσει της παραπάνω διαδικασίας η επιστημονική ομάδα κατέληξε σε φορείς // πρόσωπα τα οποία στη συνέχεια προσκαλεί να εκπροσωπηθούν // συμμετέχουν στις συναντήσεις συν-σχεδιασμού.

Πρόκειται για τακτικές συναντήσεις που πραγματοποιούνται μία φορά το μήνα, με συγκεκριμένη κάθε φορά θεματολογία, υπό τον συντονισμό της επιστημονικής ομάδας και τη συμμετοχή εκπροσώπων των ενδιαφερομένων μερών και, κατά περίπτωση, εμπειρογνωμόνων, ερευνητών, εκπροσώπων του οικοσυστήματος καινοτομίας (start ups – spinoffs κλπ.) και εκπροσώπων των εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων (Κυβέρνηση, Βουλή, πολιτικά κόμματα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κ.α.)

Στο πλαίσιο των συναντήσεων υπάρχει

 • καταγραφή και θεωρήσεις των εμπλεκομένων φορέων
 • πολύπλευρη αποτίμηση του προβλήματος της λειψυδρίας
 • κατανόηση των τεχνικών οικονομικών, οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων
 • μεταφορά γνώσης και διάχυση καινοτομίας
 • διαμόρφωση οράματος
 • ανάπτυξη οδικού χάρτη μετάβασης
 • διαμόρφωση επιχειρησιακών σχεδίων μετάβασης που διαλαμβάνει τις λύσεις που συν – διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο των συναντήσεων

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΜΠΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ ΚΑΜΠΟΣ ΑΠΟ ΨΗΛΑ ΜΕΤΑΞΥ ΛΑΡΙΣΑΣ & ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ο ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ ΚΑΜΠΟΣ ΑΠΟ ΨΗΛΑ ΜΕΤΑΞΥ ΛΑΡΙΣΑΣ & ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΡΑ

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΟΨΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΡΤΩΝΗ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑ

ΔΕΙΛΙΝΟ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΥΡΤΩΝΗΣ

ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΣΤΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΑΜΠΟ

ΦΡΑΓΜΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΛΑ

ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

NEA

18 Φεβ
Περισσότερα
«Νερό για το Αύριο» από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία

«Νερό για το Αύριο» από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία

18 Φεβρουαρίου, 2021 Νέα

Το νέο της πρόγραμμα «Νερό για το Αύριο» που προωθεί την ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων παρουσίασε διαδικτυακά η Αθηναϊκή Ζυθοποιία σε περισσότερούς από...

Περισσοτερα