1η Συνάντηση των Co-designers | Προσδιορισμός των στόχων των εργαστηρίων

Νερό για το Αύριο - Αθηναϊκή Ζυθοποιία
2 Απριλίου, 2021 Γνώση

Στην πρώτη συνάντηση του προγράμματος «Νερό για το Αύριο», για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης των υδατικών πόρων, το πρώτο στάδιο αφορούσε στη γνωριμία μεταξύ των συν-σχεδιαστών και της επιστημονικής ομάδας.

Ως σκοπός των μηνιαίων συναντήσεων προσδιορίστηκε ο από-κοινού σχεδιασμός και η διαμόρφωση του μονοπατιού δράσεων που θα αναδείξουν λύσεις (τεχνολογικές, χρηματοδοτικές, κ.α.) οι οποίες θα προωθήσουν τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων στη Θεσσαλία, με στόχο να δημιουργηθούν, παράλληλα, πολλαπλασιαστικά οφέλη και για τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας.

Διαβάστε περισσότερα.

gsarig: