2η Συνάντηση Co-Designers | Κατανόηση προκλήσεων λειψυδρίας Χαρτογράφηση co-designers σε σχέση με το πρόβλημα

Νερό για το Αύριο - Αθηναϊκή Ζυθοποιία
13 Μαΐου, 2021 Γνώση

Στη δεύτερη συνάντηση των Co-Designers του Προγράμματος «Νερό για το Αύριο», που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 20η Απριλίου 2021, δόθηκε έμφαση στις προκλήσεις και τις καταστάσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ώστε να επιτύχουμε μια βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος.

Σκοπός των συναντήσεων είναι να συν-σχεδιαστούν από κοινού το βιώσιμο όραμα και να συνδιαμορφωθεί ένα μονοπάτι δράσεων που θα επιφέρει τεχνολογικές, πολιτικές και χρηματοδοτικές λύσεις και θα προωθήσει τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων στη Θεσσαλία, με πολλαπλασιαστικά οφέλη και στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας.

Αρχικά, η Καθ. Φοίβη Κουντούρη καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και έπειτα έγινε σύντομη σύνδεση με την 1η συνάντηση. Στη συνέχεια ακολούθησαν δύο παρουσιάσεις από τον Δρ. Άγγελο Αλαμάνο, με ενδιάμεσες εντυπώσεις και συζήτηση από τους συμμετέχοντες. Τη συζήτηση συντόνισε η Καθ. Κουντούρη, ενώ τα συμπεράσματα συνοψίσθηκαν από την Κα. Τατιάνα Πλιάκου.

Διαβάστε περισσσότερα.

gsarig: