Κλιματική Αλλαγή & Προκλήσεις

24 Ιουνίου, 2021 Βιβλιοθήκη

Το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής έχει λάβει τα τελευταία χρόνια πρωτοφανείς διαστάσεις σε παγκόσμια κλίμακα, με επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. Με τον όρο «κλιματική αλλαγή», περιγράφουμε την περιοδική μεταβολή του κλίματος της Γης η οποία εμφανίζεται ως αποτέλεσμα των ατμοσφαιρικών αλλαγών, καθώς και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της ατμόσφαιρας και διαφόρων γεωλογικών, χημικών, βιολογικών και γεωγραφικών παραγόντων.

Πώς προκαλείται;

Το βασικό αίτιο της κλιματικής αλλαγής είναι η συσσώρευση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, γεγονός που προκαλείται από την καύση ορυκτών καυσίμων, όπως το πετρέλαιο, ο άνθρακας και το φυσικό αέριο. Άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες που εντείνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι η αποψίλωση των δασών, η αύξηση της κτηνοτροφίας, η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων στη γεωργία καθώς και τα φθοριούχα αέρια. Οι δραστηριότητες αυτές οδηγούν στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, η οποία με τη σειρά της προκαλεί μεταβολές στο φυσικό περιβάλλον, την καθημερινή ζωή και τη βιοποικιλότητα.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις της;

Οι κύριες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής περιλαμβάνουν την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, πλημμύρες, ξηρασία, ακραία καιρικά φαινόμενα και την εξαφάνιση ειδών αλλά και ολόκληρων οικοσυστημάτων. Τα φαινόμενα αυτά έχουν ως επακόλουθο τις αρνητικές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία, την κοινωνία και την οικονομία, ιδίως λόγω της αλληλένδετης σχέσης κλίματος και των κλάδων της αγροδιατροφής και της αλιείας.

Υγεία

Η ανθρώπινη υγεία τίθεται σε κίνδυνο εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Οι ακραίες μεταβολές στη θερμοκρασία προκαλούν προβλήματα στην ομοιόσταση του οργανισμού και είναι δυνατό να προκληθεί θερμοπληξία, υπερθερμία, καθώς και την επιδείνωση χρόνιων καρδιαγγειακών παθήσεων, αναπνευστικής νόσου, εγκεφαλοαγγειακής νόσου και παθήσεων που σχετίζονται με τον διαβήτη. Μία ακόμη αρνητική συνέπεια που είναι παράγωγο της κλιματικής αλλαγής είναι η μόλυνση του ατμοσφαιρικού αέρα. Η ποιότητα του αέρα μολύνεται τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, επιβαρύνοντας έτσι, το αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα.

Αγροδιατροφική παραγωγή

Τα προϊόντα αγροδιατροφής και αλιείας εξαρτώνται άμεσα από το κλίμα. Η αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει στην ταχύτερη ανάπτυξη των καλλιεργειών. Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν συνεπάγεται τη διατήρηση της ποιότητας των τροφίμων. Ειδικότερα, τα αυξημένα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα οδηγούν στη μείωση συγκέντρωσης πρωτεϊνών και βασικών μετάλλων στα περισσότερα σπαρτά όπως το σιτάρι, η σόγια και το ρύζι. Παρόμοιες επιπτώσεις στην ποιότητα και ποσότητα των αγροδιατροφικών προϊόντων προκαλούν και οι παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας, ένα ακόμη απότοκο της μεταβολής του κλίματος.

Υδάτινοι πόροι

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που εντείνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής, προκαλούν με τη σειρά τους διαταραχές στους υδάτινους πόρους, τα υδάτινα οικοσυστήματα, αλλά και τον άνθρωπο. Ακραία καιρικά φαινόμενα που σχετίζονται με το νερό, όπως πλημμύρες, τυφώνες, έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες επηρεάζουν την εξάπλωση και τη λοιμογόνο δράση των παραγόντων που προκαλούν υδατογενείς νόσους. Κυρίως, όμως, θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων που θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα φαινόμενα αυτά. Επιπλέον, η αύξηση της θερμοκρασίας του νερού διαταράσσει τα θαλάσσια οικοσυστήματα, λόγω της μετατόπισης των οικοτόπων ψαριών και οστρακοειδών. Οι παραπάνω μεταβολές θέτουν, την ίδια στιγμή, σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των τροφίμων και κατ’ επέκταση τα παράγωγα κέρδη των αγροτών.

Προβλέψεις για το μέλλον

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι εμφανείς σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Η ανθρώπινη υγεία γίνεται περισσότερο ευάλωτη λόγω της μόλυνσης του ατμοσφαιρικού αέρα και των υδάτινων πόρων. Στον τομέα της αγροδιατροφής, η κλιματική αλλαγή επηρεάζει αρνητικά την ασφάλεια και ποιότητα των τροφίμων, καθώς και τη διανομή και πρόσβαση στα τρόφιμα. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ), η αύξηση της θερμοκρασίας στην Ελλάδα μπορεί να φθάσει έως και 6C το 2100, εάν δεν υπάρξει διεθνής κινητοποίηση για την ανάσχεση της μεταβολής του κλίματος.

 

Nero Gia to avrio: