Ο Πρωτογενής Τομέας Παραγωγής στην Ελλάδα

14 Ιουλίου, 2021 Βιβλιοθήκη

Η διαΝΕΟσις έχει ασχοληθεί εκτενώς με την κατάσταση της αγροτικής παραγωγής στη χώρα δημοσιεύοντας μια σειρά από έρευνες που περιγράφουν ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας. Η πιο πρόσφατη είναι μια έρευνα για τους ΤΟΕΒ και τους ΓΟΕΒ.

Σύμφωνα με υπολογισμούς, περίπου το 80 έως 85% της συνολικής κατανάλωσης νερού σε ολόκληρη την Ελλάδα αφορά τη γεωργία. Στην Ελλάδα σήμερα δεν γνωρίζουμε πόσοι Τοπικοί και Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ) λειτουργούν. Όμως, οι οργανισμοί αυτοί διαχειρίζονται ένα μεγάλο μέρος των συλλογικών έργων άρδευσης που είναι απαραίτητα για να καλυφθούν οι ανάγκες εκατομμυρίων στρεμμάτων αγροτικής γης. Τα έργα αυτά είναι τόσο σημαντικά, ώστε η κατάστασή τους επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της κατανάλωσης του νερού συνολικά στη χώρα και όχι μόνο στον κλάδο της γεωργίας να απαντήσει αυτά τα ερωτήματα μέσα από μία σειρά ερευνών που χαρτογραφούν την κατάσταση της αγροτικής παραγωγής στη χώρα μας και περιγράφουν ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Nero Gia to avrio: