5η Συνάντηση Co-Designers | Συνέχεια της Συζήτησης Μέτρων – Δράσεων & Καλών Πρακτικών για την Αντιμετώπιση του Υδατικού Ελλείμματος του Υ.Δ. Θεσσαλίας

Νερό για το Αύριο - Αθηναϊκή Ζυθοποιία
25 Αυγούστου, 2021 Γνώση

 

Αρχικά η Καθ. Φοίβη Κουντούρη καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και έπειτα έγινε σύντομη σύνδεση με την 4η συνάντηση.

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο κ. Δέρκας ο οποίος παρουσίασε τις πραγματοποιηθέντες δράσεις και τα αποτελέσματα αυτών προς σύσταση ενός Εθνικού Φορέα Διαχείρισης Υδάτων. Ειδικότερα, ανέφερε ότι η διαχείριση του αγροτικού νερού είναι προβληματική και ολοένα επιδεινώνεται. Στο πλαίσιο αυτό, ήδη από το 2000 εκπρόσωποι του επιστημονικού χώρου που συμμετείχαν σε εισηγητική επιτροπή για το Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής είχαν προτείνει τη σύσταση ενός Φορέα Υποστήριξης της οργάνωσης των έργων κατά το μοντέλο εκείνο που εφαρμόζεται στη Νότια Γαλλία, που θα έχει τη συνολική εικόνα της διαχείρισης του νερού σε ευρύτερες περιοχές της χώρας αλλά και συμβουλευτικό χαρακτήρα προς την Κεντρική Διοίκηση. Μία ακόμη εισήγηση που είχε γίνει εκείνη την περίοδο από το Υπουργείο Γεωργίας αφορούσε στην επαναφορά των Υπηρεσιών Εγγείων Βελτιώσεων στην προ του 1987 κατάσταση. Ωστόσο καμία από τις δύο αυτές εισηγήσεις δεν έγινε τότε δεκτή.

Διαβάστε Περισσότερα

Nero Gia to avrio: