6η Συνάντηση Co-Designers | Παραδείγματα Διαχείρισης της Ζήτησης & Συνέχιση της Συζήτησης περί Φορέα Διαχείρισης Υδάτων

Νερό για το Αύριο - Αθηναϊκή Ζυθοποιία
5 Οκτωβρίου, 2021 Γνώση

Αρχικά η Καθ. Φ. Κουντούρη καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και έπειτα έγινε σύντομη σύνδεση με την 5η συνάντηση.

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο η κ. Φ. Οικονόμου και παρουσίασε τα μέτρα διαχείρισης της ζήτησης του νερού από τη σκοπιά της γεωργίας προς τον απώτερο στόχο αντιμετώπισης του υδατικού ελλείμματος στη Θεσσαλία. Αρχικά, ανέφερε ότι για να αντιμετωπιστεί η ζήτηση του νερού και να υλοποιήσουμε διαχειριστικά μέτρα πρέπει να υπάρχουν δεδομένα, ήτοι δεδομένα αναγκών σε νερό, κατανομής της χρήσης γης και στοιχείων του γενικού και ειδικού εδαφοκλιματικού περιβάλλοντος, τα οποία βέβαια πρέπει να αποτυπωθούν.

Διαβάστε Περισσότερα

Nero Gia to avrio: