26η Διάσκεψη των Μερών για την Κλιματική Αλλαγή των Ηνωμένων Εθνών (COP26) στη Γλασκώβη

22 Δεκεμβρίου, 2021 Βιβλιοθήκη

Παρουσία του International Cluster for Research on Sustainability Transition στην 26η Διάσκεψη των Μερών για την Κλιματική Αλλαγή των Ηνωμένων Εθνών (COP26) στη Γλασκώβη στις 1 – 12 Νοεμβρίου 2021

Η σύνοδος κορυφής COP26 συγκέντρωσε τα μέρη για να επιταχύνουν τη δράση προς την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού και της Σύμβασης Πλαισίου του ΟΗΕ για την αλλαγή του κλίματος. Για σχεδόν τρεις δεκαετίες, τα Ηνωμένα Έθνη συγκεντρώνουν σχεδόν όλες τις χώρες στη γη για παγκόσμιες συνόδους κορυφής για το κλίμα – που  ονομάζονται COPs – που σημαίνει «Διάσκεψη των Μερών». Μάθετε περισσότερα στον επίσημο ιστότοπο: https://ukcop26.org/.

Της Δρ. Φοίβης Κουντούρη (*)
Η 6η Έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), κρούει τον κώδωνα του κινδύνου αναφορικά με την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας και τονίζει την ανάγκη να υπάρξουν διεθνείς προσπάθειες για τον περιορισμό της κάτω από +1,5ο C, όριο που, σύμφωνα με την έκθεση, θα ξεπεραστεί έως το 2040, εάν δεν ληφθούν μέτρα. O βασικός
παράγοντας αύξησης των εκπομπών CO2 και της αποσταθεροποίησης του κλιματικού συστήματος σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι τα ορυκτά καύσιμα. Για αυτό είναι αναγκαία η δραστική μείωση των εκπομπών CO2, ώστε να προληφθεί η επιδείνωση των παρατηρούμενων κλιματικών καταστροφών. Μεταξύ 31 Οκτωβρίου-12 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί στη Γλασκόβη υπό την προεδρία του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιταλίας, η Σύνοδος των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα για το
2021, γνωστή ως COP26.

Τι περιμένουμε από την COP26;
1. Διασφάλιση ότι οι καθαρές εκπομπές ρύπων παγκοσμίως θα είναι μηδενικές μέχρι τα μέσα του αιώνα και ότι ο στόχος του +1,5ο C είναι εφικτός. Οι χώρες θα υποβάλουν τους στόχους μείωσης των εκπομπών έως το 2030, οι οποίοι θα ευθυγραμμίζονται με την επίτευξη μηδενικών εκπομπών μέχρι τα 2050.
2. Προσαρμογή για την προστασία των κοινοτήτων και των οικοσυστημάτων. Το κλίμα αλλάζει και θα συνεχίσει να αλλάζει, ακόμη και με μείωση των εκπομπών, με καταστροφικές συνέπειες. Στη COP26 πρέπει οι χώρες που πλήττονται από την κλιματική αλλαγή, να προστατεύσουν και να αποκαταστήσουν τα οικοσυστήματα και να δημιουργήσουν άμυνες,
συστήματα προειδοποίησης και ανθεκτικές υποδομές, για την αποφυγή απώλειας περιουσιών και ζωών.
3. Ενεργοποίηση Χρηματοδότησης. Οι ανεπτυγμένες χώρες θα πρέπει να τηρήσουν την υπόσχεσή τους να κινητοποιήσουν τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια ως χρηματοδότηση για το κλίμα. Τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να εργαστούν για την απελευθέρωση των τρισεκατομμυρίων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ο μηδενισμός των εκπομπών.
4. Αποτελεσματική Συνεργασία. Οι προκλήσεις της κλιματικής κρίσης μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω συνεργασίας. Στην COP26 θα πρέπει να οριστικοποιηθούν οι κανόνες που απορρέουν από τη Συμφωνία του Παρισιού και να επιταχυνθεί η δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης με συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και
της κοινωνίας των πολιτών.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Nero Gia to avrio: