10η Συνάντηση Co-Designers | Συζήτηση περί Λειτουργίας Φορέα Διαχείρισης Υδάτων

Νερό για το Αύριο - Αθηναϊκή Ζυθοποιία
21 Φεβρουαρίου, 2022 Γνώση

Αρχικά η κυρία Κουντούρη καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και έπειτα έγινε σύντομη σύνδεση με την 9η συνάντηση.

 

Σημείωσε ότι η επιστημονική ομάδα έχει λάβει κάποιες απαντήσεις συν-σχεδιαστών στο ερωτηματολόγιο που τους έχει σταλεί σχετικά με τις απαραίτητες αρμοδιότητες και υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. Αναφέρθηκε ακόμη στα συστήματα πληροφοριών (GIS). Πρόκειται για ένα σύστημα που θα περιλαμβάνει πληροφορίες που αφορούν στις φυσικές επιστήμες και στον χαρακτηρισμό των λεκανών απορροής αναφορικά με υδρολογικά, κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά. Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να θέσει τη βάση για τη σύσταση ενός Φορέα Διαχείρισης.

 

Διαβάστε περισσότερα.

Nero Gia to avrio: