12η Συνάντηση Συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή προτεινόμενης λύσης για τη βελτίωση της Διαχείρισης Υδάτων

Νερό για το Αύριο - Αθηναϊκή Ζυθοποιία
29 Απριλίου, 2022 Γνώση

Με την έναρξη της συνάντησης, η κυρία Κουντούρη καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και έπειτα έγινε σύντομη σύνδεση με την 11η συνάντηση. Σημείωσε ότι βασικό στοιχείο της προσπάθειας είναι η ψηφιοποίηση της καταγραφής των δεδομένων που θα διευκολύνουν τη διαχείριση αρδευτικού νερού και η δημιουργία αντίστοιχης πλατφόρμας, γεγονός για το οποίο υπήρξε σύμπνοια απόψεων. Η λύση μιας γεω-χωρικής βάσης δεδομένων – πληροφοριών η οποία θα δύναται να επιφέρει πολλαπλά οφέλη και να διευκολύνει το έργο των επιμέρους φορέων έχει διαμορφωθεί και έχει αξιολογηθεί θετικά μέχρι στιγμής. Στόχος είναι να εξεταστεί σε πιο πρακτικό επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο δημιουργίας και απαιτήσεων, καθώς και ο ρόλος των επιμέρους φορέων – συμμετεχόντων για την ορθολογική και αποτελεσματική εφαρμογή της.

Διαβάστε περισσότερα.

Nero Gia to avrio: