13η Συνάντηση Συζήτηση σχετικά με τη διαμόρφωση των τελικών προτάσεων του έργου

Νερό για το Αύριο - Αθηναϊκή Ζυθοποιία
2 Ιουνίου, 2022 Γνώση

Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες, έγινε σύντομη σύνδεση με την 12η συνάντηση. Η συνάντηση αυτή ήταν αφιερωμένη στην παρουσίαση του τελικού παραδοτέου, το οποίο αποτελεί σύνοψη του έργου και των αποτελεσμάτων του.

Η παρουσίαση έγινε από τον Δρ. Άγγελο Αλαμάνο, ο οποίος κάλυψε εκτενώς τα εξής:

Το πρόγραμμα Νερό για το Αύριο
Αναλύθηκε ο στόχος, η διάρθρωση των συμμετεχόντων και η δομή των μηνιαίων συναντήσεων.

Διαβάστε περισσότερα.

Nero Gia to avrio: