Έφη Τριτοπούλου

Έφη Τριτοπούλου

H Δρ. Έφη Τριτοπούλου είναι Χημικός Μηχανικός κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (ΕΜΠ) με εικοσαετή εμπειρία σε μια σειρά δραστηριοτήτων R&D, ειδικευμένη στη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων, την κυκλική οικονομία, την ενέργεια και τα κλιματικά σχέδια. Σήμερα είναι Πρόεδρος της ΜΚΟ NoWaste21, Πρόεδρος της Ένωσης Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (EΔΕΜ) και Ερευνήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ΑΘΗΝΑ ΕΚ. Έχει συνεργασθεί με δημόσιους φορείς (Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, ΓΠΑ, ΤΕΕ) και ως περιβαλλοντική σύμβουλος με τον ιδιωτικό τομέα. Είναι μέλος στο International Chamber of Commerce (ICC) Energy and Environment and ICC Women. Η πολυετή επιστημονική εμπειρία που έρχεται να προσθέσει στο έργο, σε συνδυασμό με την εμπειρία σε διαχείριση και υλοποίηση έργων (πάνω από 40), μέσα από τα οποία συνεργάσθηκε με πολλούς φορείς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και ΟΤΑ, την καθιστούν ιδιαίτερα σημαντικό συνεργάτη σε θέματα μεθοδικής ανάπτυξης δυναμικών μονοπατιών με ενεργοποίηση Εμπλεκομένων Φορέων για την αντιμετώπιση της Λειψυδρίας, ενσωματώνοντας χαρακτηριστικά βιώσιμης προοπτικής.