Βασίλης Κωτούλας

Βασίλης Κωτούλας

Βασίλης Κωτούλας,

Γεωπόνος, Επιστημονικός Υπέυθυνος Προγράμματος Συμβιολακής Καλλιέργειας της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας

Ο Βασίλης Κωτούλας γεννήθηκε στην Καρδίτσα και σπούδασε  στην Αθήνα Γεωπόνος, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 2005 έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας, ενώ το 2010 αναγορεύθηκε Διδάκτορας των Γεωπονικών Επιστημών. Από το 2005 έως το 2013 συμμετείχε, ως Επιστημονικός Συνεργάτης, σε πλήθος Εθνικών και Διεθνών Ερευνητικών Προγραμμάτων, τόσο στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2005-2013), όσο και στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (2011-2012). Επίσης, από το 2010 έως το 2013 εργάστηκε ως Εκπαιδευτής στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών.  Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή δημοσιεύσεων σε Διεθνή επιστημονικά περιοδικά του κλάδου, καθώς και σε επιστημονικές ανακοινώσεις σε Διεθνή και Εθνικά Συνέδρια. Από το 2013 έως το 2016 εργάστηκε ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Συμβολαιακής Καλλιέργειας Βυνοποιήσιμης Κριθής της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, ενώ από το 2016 έως σήμερα είναι επικεφαλής του ίδιου προγράμματος.