Γιώργος Σαχίνης

Γιώργος Σαχίνης

 

Γιώργος Σαχίνης, 

Προϊστάμενος Αξιολόγησης και Υποστήριξης Νέων Δραστηριοτήτων της ΕΥΔΑΠ

Ο Γιώργος Σαχίνης είναι Προϊστάμενος Νέων Δραστηριοτήτων και Διεθνών Σχέσεων στην ΕΥΔΑΠ επικεντρώνοντας σε δραστηριότητες που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης SDG6, SDG11 και SDG13.  Είναι μέλος της οργανωτικής επιτροπής της GWOPA – UN Habitat που ενεργοποιεί εταιρίες ύδρευσης – αποχέτευσης σε συνέργειες για την επίτευξη των στόχων αυτών.  Έχει σπουδάσει Πολιτικός Μηχανικός – Περιβαλλοντολόγος στο Duke University (BSc) & University of California, Berkeley (MSc) και σκηνοθεσία στο Central School of Speech and Drama (MA).  Είναι μέλος της πολιτιστικής ΜΚΟ «Όχι Παίζουμε / UrbanDig Project» όπου ασχολείται, μεταξύ άλλων, με δράσεις κοινωνικής καινοτομίας και συμμετοχής πολιτών.