Δρ. Δημήτριος Καλφούντζος

Δρ. Δημήτριος Καλφούντζος

Δρ. Δημήτριος Καλφούντζος,

Καθηγητής, Ερευνητική Εξειδίκευση στη διαχείριση Εδαφοϋδατικών πόρων

Ο Καθηγητής Δ. Καλφούντζος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο «Αρδεύσει-Στραγγίσεις και μαθηματική προσομοίωση της κίνησης του νερού στο έδαφος», υπηρέτησε ως Ερευνητής στο Ινστιτούτο Χαρτογράφησης και Ταξινόμησης Εδαφών Λάρισας (ΙΧΤΕΛ) στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) από το 1983 έως το 2010. Από το 2010 υπηρέτησε ως μέλος ΔΕΠ και για πέντε χρόνια Πρόεδρος στο Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων  του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας.  Είναι πτυχιούχος της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ (1979)  με προπτυχιακή Ειδίκευση στις ‘Έγγειες Βελτιώσεις. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού  Διπλώματος (M.Sc.) στην Ειδίκευση ‘Έγγειες Βελτιώσεις, (1995), του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του  Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ.   Είναι κάτοχος Διδακτορικού  Διπλώματος (Δρ.) με ειδίκευση Αρδεύσεις-Στραγγίσεις (Ακόρεστη ροή), (2002) του τμήματος Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η ερευνητική του δραστηριότητα αφορά τη γεωργική έρευνα σε ανταγωνιστικό πρόγραμμα διεθνούς οργανισμού «Spatial and Temporal Variation of Soil Nutrient Stocks and Management in Sub-Saharan African Farming Systems» με αντικείμενο του προγράμματος είναι η μελέτη της παραλλακτικότητας των θρεπτικών στοιχείων στο χώρο και στο χρόνο, με επιδιωκόμενο αποτέλεσμα την ουσιαστική προσφορά στη βελτίωση της διαχείρισης της γονιμότητας του εδάφους, σε δυο κύριες αγρο-οικολογικές ζώνες της υποσαχάριας Αφρικής, όπως τα υψίπεδα της Ανατολικής Αφρικής (Κένυα) και η σαβάνα της Δυτικής Αφρικής (χώρα Βουρκίνα Φάσο).  Συμμετοχή  ως μέλος ερευνητικής ομάδας στο πρόγραμμα με τίτλο “Μmanagement of irrigation under Water Deficit Conditions” που χρηματοδοτήθηκε από το Joint Research and Technology Programs αφορά Ελλάδα και Βουλγαρία. Έχει συμμετάσχει σε 22 ερευνητικά προγράμματα (δύο διεθνή), ενώ ήταν επιστημονικός υπεύθυνος σε 13 εξ αυτών.   Έχει περισσότερες από 90 δημοσιεύσεις σε περιοδικά, διεθνή και εθνικά συνέδρια με κριτές, ενώ έχει διατελέσει κριτής σε  2 διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε  αρκετά διεθνή και εθνικά συνέδρια .