Δρ. Ελευθέριος Ευαγγέλου

Δρ. Ελευθέριος Ευαγγέλου

Δρ. Ελευθέριος Ευαγγέλου,

Εδαφολόγος & Εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ Δήμητρα     

Γεωπόνος με ειδίκευση στην εδαφολογία, εργάζεται έως Εντεταλμένος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «Δήμητρα». Απόφοιτος της Γεωπονικής σχολής του Α.Π.Θ. από τη κατεύθυνση φυτικής παραγωγής και Διδάκτορας του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, εργάζεται για την βελτίωση της ποιότητας του εδάφους μέσω κατάλληλης διαχείρισης του. Στη διδακτορική του Έρευνα ασχολήθηκε με την επίδραση της χρήσης γης στη ποιότητα του εδάφους και τα βασικά του ερευνητικά ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τον έλεγχο της ποιότητας των εδαφών, τη χρήση αγροτικών και αστικών αποβλήτων στα εδάφη, και τη χρήση της νέας τεχνολογίας στην γεωργία/Γεωργία ακριβείας. Έχει εργαστεί σε  Διεθνή / Εθνικά ερευνητικά προγράμματα και αποτελέσματα της ερευνητικής του δραστηριότητας έχουν εκδοθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.