Ελένη Τόλη

 

Ελένη Τόλη,

H Ελένη Τόλη είναι ερευνητική συνεργάτρια στο ΕΚ Αθηνά. Έχει ασχοληθεί με τον επιστημονικό και τεχνικό συντονισμό πολλών έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ που σχετίζονται με τις ΤΠΕ εν γένει, και πιο συγκεκριμένα με ερευνητικές υποδομές δεδομένων, τα αποθετήρια δεδομένων, και τα ανοικτά δεδομένα, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς αγροδιατροφής, ψηφιακής κοινωνικής καινοτομίας, ανοιχτής επιστήμης και ανοιχτής πρόσβασης. Είναι διευθύντρια του έργου NI4OS-Europe, ένα από τα έργα του Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης. Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Ποιότητας και Διαχείριση Πληροφορίας και Τεχνολογίας από το Πανεπιστήμιο του Μπόχουμ.