Ευάγγελος Παναγιώτου

Ευάγγελος Παναγιώτου

Ευάγγελος Παναγιώτου,

Αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Θεσσαλίας ΘΕΣΓΗ

Ο Ευάγγελος Παναγιώτου είναι Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Αγροτών Θεσσαλίας  «ΘΕΣγη» από το 2013,το έτος ίδρυσης του. Με πάνω από 25.000 στρέμματα καλλιεργούμενης έκτασης , ο ΘΕΣγη αποτελείται από 54 μέλη.

Παράλληλα ασχολείται με την οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση τρίτης γενιάς ,όπου συνεχίζει να καλλιεργεί δυναμικές καλλιέργειες εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους.

Έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια αγροτικής επιχειρηματικότητας ,αγροτικού marketing, διοίκησης και ανάπτυξης αγροτικών συνεταιρισμών.

Ως ομιλητής σε συνέδρια  έχει αναπτύξει τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική γεωργία μπορεί να βγει από την κρίση κυρίως μέσω της ανάπτυξης συνεργειών και διαφόρων μορφών συλλογικότητας.