Κωνσταντίνος Στουρνάρας

 

Κωνσταντίνος Στουρνάρας,

Ο Κωνσταντίνος Στουρνάρας είναι Διευθυντής στη Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Είναι Γεωπόνος απόφοιτος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Διετέλεσε στο παρελθόν Προϊστάμενος του Τμήματος Ελαίας και Διευθυντής στη Διεύθυνση Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Δενδροκηπευτικής του ιδίου Υπουργείου. Έχει εκπροσωπήσει τη χώρα σε όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε Διεθνείς Οργανισμούς.