Μάριος Πραπόπουλος

Μάριος Πραπόπουλος

Μάριος Πραπόπουλος,

Επιχειρηματίας

Ο Μάριος Πραπόπουλος είναι επιχειρηματίας στο χώρο της γεωργίας ακριβείας, ενώ συμμετέχει & σε start-up στο χώρο του fintech, του ag-tech και της ρομποτικής. Έχοντας θητεύσει στο ΔΣ του Συνδέσμου Βιομηχανιών Δυτικής Ελλάδος (ΣΕBΠΔΕ) , είναι σήμερα μέλος του ΠΣΕΚ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας & ειδικός σύμβουλος του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για θέματα αγροτικής ανάπτυξης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πάνω σε Operations Management από το University of Manchester (UMIST) και πτυχιούχος Μηχανικός Παραγωγής από το Bath University. Οι κύριοι τομείς ενδιαφέροντος του είναι η γεωργική τεχνολογία, η κυκλική επιχειρηματικότητα & οι νέες τεχνολογίες.