Μιχάλης Στάγκος

Μιχάλης Στάγκος

Μιχάλης Στάγκος,

Ιδρυτής των Industry Disruptors Game Changers, ενός πρωτοπόρου οργανισμού που έχει συσταθεί με στόχο την ανάδειξη νέων επιχειρηματιών και καινοτόμων ιδεών μέσα από ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο, και έχει επιτύχει οργανική ανάπτυξη σε 64 χώρες.

Συν-ιδρυτής του Future Agro Challenge, της παγκόσμιας πλατφόρμας για την καινοτομία στον πρωτογενή τομέα.

Από το 2018 είναι Director του EIT Food Hub για την Ελλάδα, μέσω του οποίου σχεδιάζει και αναλαμβάνει δράσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, την εκπαίδευση και τη διασύνδεση του εγχώριου οικοσυστήματος των αγροδιατροφικών startups με το ευρωπαϊκό δίκτυο, και την εξεύρεση λύσεων και προϊόντων που προτεραιοποιούν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ιδρυτής του MSCOMM Group

Strategist, σχεδιαστής καινοτόμων πολιτικών, υπηρεσιών και προϊόντων, συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την EIB, το SRSS και την Επιτροπή Παγκόσμιας Επισιτιστικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Μιχάλης είναι θερμός υποστηρικτής του μοντέλου της ανοικτής καινοτομίας με στόχο την δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την οικονομία και την κοινωνία.

Έχει επενδυτική δραστηριότητα και είναι σύμβουλος ελληνικού fund, ενώ ως άγγελος επενδυτής έχει εμπλακεί και βοηθήσει αρκετά startups.

Eίναι Επισκέπτης Λέκτορας Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο Κέντρο Ερευνών Βιοϊατρικών Επιστημών Alexander Fleming στην Ιατρική Σχολή Αθηνών.

Έχει ταξιδέψει σε περισσότερες από 80 χώρες σε έξι ηπείρους.