Νικόλαος Δέρκας

Νικόλαος Δέρκας

Νικόλαος Δέρκας, 

Αντιπρύτανης Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Καθηγητής Νικόλαος Δέρκας, είναι Αντιπρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπόνος (ΓΠΑ), Πολιτικός Μηχανικός (ΕΜΠ). Έχει Δίπλωμα Μηχανικού του Ειδικού Τμήματος Υδραυλικής του Πολυτεχνείου της Τουλούζης, Διδακτορικό και DEA από το Πανεπιστήμιο Montpellier II (Γαλλία)

Οι ερευνητικές του δραστηριότητες καλύπτουν τα αντικείμενα των εγγειοβελτιωτικών έργων, των αρδευτικών συστημάτων, της διαχείρισης των υδατικών πόρων, των υδατικών αναγκών των φυτών, της βιομάζας και των ενεργειακών φυτών. Έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα.

Είναι επιστημονικός υπεύθυνος, από κοινού με την Καθηγήτρια κυρία Γ. Οικονόμου, του προγράμματος «Evaluation of micro and macro barley trials of Athenian Brewery SA and Field trials of selected barley genotypes» (χρηματοδοτούμενο από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία).

Η ερευνητική του δραστηριότητα έχει δημοσιευθεί σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε διεθνή αλλά και εθνικά συνέδρια. Είναι κριτής σε διεθνή περιοδικά και αξιολογητής ερευνητικών προγραμμάτων.