Ράνια Σαββάκη

Ράνια Σαββάκη,

Senior Economic Policy Officer, Πρεσβεία της Ολλανδίας

Η Ράνια Σαββάκη πριν ξεκινήσει να εργάζεται για την πρεσβεία της Ολλανδίας, ειδικευόταν στον τομέα της αγρο-διατροφής. Η Ράνια Σαββάκη έχει συνδυάσει την εργασία της στην εκπαίδευση τόσο με πρακτική εμπειρία όσο και με ερευνητική εμπειρία καθώς έχει εργαστεί και ως σύμβουλος. Σπούδασε στην Αγγλία και έχει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της ανάπτυξης επιχειρήσεων, στην ανάλυση της εφοδιαστικής αλυσίδας και στο στρατηγικό σχεδιασμό. Πέραν της ιδιότητας της ως σύμβουλος, έχει υπάρξει καθηγήτρια και ερευνήτρια σε διάφορα πανεπιστήμια της Ολλανδίας.

Η ερεύνα της εστιάζει στον τομέα της αγρο-διατροφής: προσέγγιση πολλαπλών παραγόντων για την περιφερειακή καινοτομία και την επιχειρηματικότητα σε εξειδικευμένες αλυσίδες εφοδιασμού, που έχουν ως στόχο την παροχή καταλυτικών παραγόντων επιτυχίας, όσων αφορά την καινοτομία στο γεωργικό τομέα. Μέσω της διεθνούς της εργασιακής εμπειρίας, έχει καταφέρει να αποκτήσει άριστη επίγνωση στους τομείς της αγρο-διατροφής, στην ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας και στον πρωταγωνιστικό ρόλο των ιδιωτών επενδυτών στην ανάπτυξη του γεωργικού τομέα.