Τατιάνα Πλιάκου

Τατιάνα Πλιάκου

Η Τατιάνα Πλιάκου, LLM δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ειδικεύεται στο δίκαιο του ανταγωνισμού και στο δίκαιο ενέργειας. Γνωρίζει επαρκώς το ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό/ρυθμιστικό πλαίσιο σε θέματα ανταγωνισμού, ενέργειας και περιβάλλοντος. Έχει ασχοληθεί ειδικότερα με την προστασία και τη διαχείριση των υδάτων και έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση ερευνητικών μελετών σχετικών με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την εξάλειψη της ρύπανσης, την προστασία της βιοποικιλότητας, τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έχει εργαστεί σε διεθνείς δικηγορικές εταιρείες στην Γερμανία όπου ασχολήθηκε με θέματα δικαστικής και εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και θέματα ανταγωνισμού. Διαθέτει πτυχίο Νομικής καθώς και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας» από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Επιπλέον, της έχει απονεμηθεί από το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου κατά την ολοκλήρωση μεταπτυχιακού προγράμματος στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού ο ακαδημαϊκός τίτλος Magistra Legum (LL.M.). Είναι απαραίτητη συνεργάτιδα στο έργο, που θα βοηθήσει σε θέματα νομικής, κοινωνικής και οικονομικής υπόστασης καθώς και στην ενεργοποίηση των εμπλεκομένων φορέων.