Φοίβη Κουντούρη

Φοίβη Κουντούρη

Η Καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι παγκοσμίως γνωστή καθηγήτρια περιβαλλοντικών οικονομικών και παγκόσμια ηγέτης στη βιώσιμη ανάπτυξη και ευρέως αναγνωρισμένη ως πρωτοπόρος σε καινοτόμα, ανθρωποκεντρικά, διεπιστημονικά συστήματα για τη βιώσιμη αλληλεπίδραση μεταξύ φύσης, κοινωνίας και οικονομίας. Είναι εκλεγμένο μέλος του World Academy of Art & Science και εκλεγμένη Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Ένωσης Οικονομολόγων Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων EAERE – με περισσότερους από 1200 συνεργαζόμενους επιστημονικούς φορείς σε περισσότερες από 75 χώρες μέλη. Είναι επίσης ιδρύτρια και Επιστημονική Διευθύντρια του Ερευνητικού Εργαστηρίου Research Laboratory on Socio-Economic and Environmental Sustainability ReSEES στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συνεργάτης καθηγήτρια στο Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας «Αθηνά»  όπου ίδρυσε και διευθύνει επιστημονικά τη Μονάδα Αειφόρου Ανάπτυξης (Μ.ΑΑ) και το EIT Climate-KIC Hub Greece του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, συμπρόεδρος του Δικτύου Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών – Ευρώπης UN SDSN και Ελλάδος, πρόεδρος του Διεθνούς Κέντρου Ερευνών για το Περιβάλλον και την Οικονομία ICRE8 και πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλευτικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Δασικoύ Ινστιτούτου. Η πολυετή αριστεία σε ερευνητική και ακαδημαϊκή δραστηριότητα, η επιτυχής διοίκηση φορέων, η συνεργασία με ακαδημαϊκούς και άλλους φορείς και η διεθνής αναγνωσιμότητα της, καθιστούν εγγυημένη την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου υπό την επιστημονική της καθοδήγηση.