Χρήστος Ξουρής

Χρήστος Ξουρής

Χρήστος Ξουρής, 

Cofounder & R&D Programs Manager – Gaia Robotics IKE

Ο Χρήστος Ξουρής είναι υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του, έχει ασχοληθεί ενεργά με την παροχή εκτελεστικών, διαχειριστικών και επιχειρησιακών υπηρεσιών logistics και την διαχείριση σύνθετων έργων. Επίσης, έχει εκτενή εμπειρία στη δημιουργία διαδικασιών ανάλυσης κινδύνου (σχέδια ανάλυσης και μετριασμού κινδύνου) και διαχείρισης κινδύνων (ORM). Το 2017 συνίδρυσε τη Gaia Robotics και έκτοτε ασχολείται ενεργά με όλα τα έργα της εταιρείας με κύριους τομείς ενδιαφέροντος την Γεωργία Ακριβείας, την επεξεργασία και ανάλυση γεωχωρικών δεδομένων και καινοτόμες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής στη βιώσιμη ανάπτυξη.