Γνώση

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει όλο το υλικό και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις τακτικές μηνιαίες συναντήσεις που πραγματοποιούν οι συμμέτοχοι/εταίροι στο πλαίσιο του Προγράμματος «Νερό για το Αύριο».

Η ενότητα εμπλουτίζεται σταδιακά με την ολοκλήρωση κάθε συνάντησης, μέχρι την ολοκλήρωση του Προγράμματος.

12 Μαρ
Περισσότερα
Νερό για το Αύριο - Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Η κατάσταση στο Υδατικό Διαμέρισμα της Θεσσαλίας

12 Μαρτίου, 2021 Γνώση

H σημασία του νερού σε όλους τους τομείς με τους οποίους συνδέεται (άμεσα ή έμμεσα) είναι αδιαμφισβήτητη, όπως επίσης και η ανάγκη για ορθολογική διαχείρισή...

Περισσοτερα